Program Operaţional Sectorial ''Creşterea Competitivităţii Economice"
"Investi
ţii pentru viitorul dumneavoastră"

 

Titlul proiectului:
"Achiziţionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judeţului Braşov, pentru un număr de 15 UAT-uri în parteneriat cu Consiliul Judeţean Braşov, Cod SMIS - CSNR  48399
Proiect cofinan
ţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională''

 

"Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de
Uniunea Europeană vă invităm să vizita
ţi www.fonduri-ue.ro"


"Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii
Europene sau a Guvernului României"