PORTAL JUDETUL BRASOV
"Achizitionarea unui sistem informatic integrat, destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, la nivelul Judetului Brasov, pentru un numar de 15 UAT-uri în parteneriat cu Consiliul Judetean Brasov, Cod SMIS - CSNR 48399 Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala''
 
Alegeti Primaria:
Versiunea 2.0.